Program „Jakość w Cenie” to nowy, innowacyjny projekt Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związku Pracodawców dedykowany Aptekom i z drugiej strony producentom i dystrybutorom suplementów diety, leków OTC, wyrobów medycznych, dermokosmetyków.
Tocząca się debata publiczna po opublikowaniu raportu Najwyższej Izby Kontroli sprawiła, że uznaliśmy za konieczne znalezienie rozwiązania, które pozwoli rozstrzygnąć raz na zawsze kwestię dyskusji o jakości suplementów diety oferowanych w aptekach. natomiast z drugiej strony dostarczałoby producentom nowych możliwości komunikacji z głównymi odbiorcami ich produktów.
Program „Jakość w Cenie” to pierwsze tego typu rozwiązanie dające szansę na uporządkowanie rynku oraz wzmocnienie producentów i dystrybutorów dbających o jakość swoich produktów. W ramach programu “Jakość w Cenie” firmy suplementowe poddawać się będą systemowi dobrowolnej kontroli. Nad badaniami kontorlnymi, realizowanymi na zlecenie Federacji, merytorycznie czuwać będą eksperci m.in. z Narodowego Instytutu Leków oraz innych renomowanych Instytutów. System jakościowy merytorycznie konsultowany jest przez powołaną w ramach Federacji Suplementów grupę ds. kontroli jakości składającą się z ekspertów m.in. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czy z Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Firmy, które przyłączą się do programu sprzedażowo-jakościowego wyróżniać będzie fakt poddania się badaniom jakościowym. Natomiast uczestniczące w programie apteki otrzymywać będą suplementy o potwierdzonej jakości. W tym miejscu odpowiadamy na oczekiwania środowiska aptekarzy, którzy wyraźnie artykułowali potrzebę oceny jakościowej produktów” - Anna Mossakowska-Ziemniak, dyrektor generalna Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związku Pracodawców.
Program obejmuje także nowoczesną platforma sprzedażową. Narzędzie to umożliwi swobodne i ukierunkowane kreowanie swojej polityki cenowej bezpośrednio na linii producent – apteka.
Rozwiązania techniczne platformy sprzedażowej  zostały opracowane i przygotowane przez wiodącą na rynku firmę Kamsoft S.A., która na co dzień dostarcza swoje oprogramowanie do 96 proc. aptek działających w Polsce.
Platforma zawiera takie rozwiązania, by producenci I dystrybutorzy mieli możliwość bezpośredniej komunikacji ze swoimi głównymi odbiorcami – aptekami. Taki model współpracy wpłynie pozytywnie  na relacje biznesowe na linii producent-apteka.
Jako organizacja branżowa dajemy rozwiązanie zarówno aptekarzom, jak i producentom. Firmy mając bezpośredni kontakt z klientem będą realizować zamówienia przez niego złożone. Oczywiście uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z usług firm kurierskich, z którymi nasza federacja ma sygnowaną umowę.

Pobierz REGULAMIN Systemu Dobrowolnej Kontorli Jakości

files/REGULAMIN-Systemu-Dobrowolnej-Kontroli-Jakoci---v.12.09.pdf