Program „Jakość w Cenie” to nowy, innowacyjny projekt Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związku Pracodawców dedykowany Aptekom i z drugiej strony producentom i dystrybutorom suplementów diety, leków OTC, wyrobów medycznych, dermokosmetyków.
Opublikowany raport Najwyższej Izby Kontroli sprawił, że uznaliśmy za konieczne znalezienie rozwiązania, które pozwoli rozstrzygnąć raz na zawsze kwestię dyskusji o jakości suplementów diety oferowanych w aptekach.
Program „Jakość w Cenie” to pierwsze tego typu rozwiązanie dające szansę na uporządkowanie rynku oraz wzmocnienie producentów i dystrybutorów dbających o jakość swoich produktów. W ramach programu “Jakość w Cenie” firmy suplementowe poddawać się będą systemowi dobrowolnej kontroli. Nad badaniami kontorlnymi, realizowanymi na zlecenie Federacji, merytorycznie czuwać będą eksperci m.in. z Narodowego Instytutu Leków oraz innych renomowanych Instytutów. System jakościowy merytorycznie konsultowany jest przez powołaną w ramach Federacji Suplementów grupę ds. kontroli jakości składającą się z ekspertów m.in. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czy z Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Uczestniczące w programie apteki otrzymywać będą suplementy o potwierdzonej jakości. W tym miejscu odpowiadamy na oczekiwania środowiska aptekarzy, którzy wyraźnie artykułowali potrzebę oceny jakościowej produktów - Anna Mossakowska-Ziemniak, dyrektor generalna Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związku Pracodawców.
Program obejmuje także nowoczesną platforma sprzedażową. Narzędzie to umożliwi swobodne i ukierunkowane kreowanie swojej polityki cenowej bezpośrednio na linii producent – apteka.
Rozwiązania techniczne platformy sprzedażowej  zostały opracowane i przygotowane przez wiodącą na rynku firmę Kamsoft S.A., która na co dzień dostarcza swoje oprogramowanie do 96 proc. aptek działających w Polsce.
Platforma zawiera takie rozwiązania, Apteki miłay możliwość możliwość bezpośredniej komunikacji z producenci i dystrybutorami oraz swobodę w bezpośredniej realizacji zamówień. Taki model współpracy wpłynie pozytywnie na relacje biznesowe na linii apteka - producent.
Jako organizacja branżowa dajemy rozwiązanie zarówno aptekarzom, jak i producentom. Firmy mając bezpośredni kontakt z klientem będą realizować zamówienia przez niego złożone. Oczywiście uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z usług firm kurierskich, z którymi nasza federacja ma sygnowaną umowę.