Kontrola Jakości Suplementów w interesie Konsumentów i Przedsiębiorców - spotkanie grupy eksperckiej

W dniu 21 lutego 2017 roku z inicjatywy Federacji Suplementów i Federacji Konsumentów odbyło się pierwsze spotkanie grupy eksperckiej dotyczącej opracowania systemu kontroli  jakości  produktów z branży suplementów diety .
Spotkanie odbyło się w siedzibie Federacji Konsumentów.
       Zaproszenie  Federacji Suplementów i Federacji Konsumentów  do prac w takiej grupie  przyjęli wybitni eksperci z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Instytutu Jakości Jagiellońskiego Centrum Innowacji, Narodowego Instytutu Leków, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawiciele samorządu aptekarzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1. dr. farm. Agnieszka Białek –Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny,
2. prof. Iwona Wawer - Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny,
3. dr Katarzyna Paradowska - Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny,
4. dr Łukasz Kutrzeba - dyrektor rozwoju i dyrektor Instytutu Jakości Jagiellońskie Centrum Innowacji,
5. mgr Barbara Jękot - sekretarz Zarządu Naczelnej Izby Aptekarskiej, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie,
6.  prof. Stefan Tyski  - Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego,
7. dr n. med. Igor Łoniewski – lekarz, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka,
8. Irena Rej – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska,
9. Ewelina Pacyga - Niedziela – Kierownik ds. Rozwoju, Regulacji  i Kontroli Jakości Novascon,
10. Krzysztof Nowak –Polski Komitet Zielarski,
11. dr Alicja Nocul-Palczewska – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
12. dr n.farm. Marek Malinowski – Prezes Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030”,
W pracach wzięli udział również reprezentanci Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:
Beata Bakalarska - Naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów Pochodzenia Zwierzęcego,
Dorota Balińska-Hajduk - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Celem wspólnej inicjatywy wytwórców suplementów diety oraz stowarzyszenia konsumentów jest wypracowanie i wdrożenie skutecznych rozwiązań porządkujących rynek produktów oraz stawiających nacisk na jakość suplementów diety, edukacje i pomoc konsumentom w dokonaniu właściwych wyborów.
Podczas pierwszego spotkania – jakie miało miejsce we wtorek 21 lutego - zaproszeni do grupy roboczej eksperci, jednogłośnie stwierdzili, że niezbędne jest uporządkowanie rynku i działania w celu wyeliminowania zafałszowanych suplementów.
Eksperci  podjęli decyzję, że w celu ułatwienia dalszych prac wprowadzą kategoryzację suplementów diety.   
Taka kategoryzacja jest niezwykle cenna, ponieważ w przejrzysty sposób porządkuje rynek i łatwiej jest opracować metodę kontrolną – podsumowuje prof. Iwona Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zdaniem ekspertów właściwy podział obejmować powinien trzy kluczowe grupy – suplementy syntetyczne, ziołowe oraz żywe obejmujące m.in. probiotyki.
Grupa robocza opracuje w dalszych działaniach  „Przewodnik ds. jakości” z uwzględnieniem specyfiki wymienionych trzech kategorii. Każda z kategorii będzie odrębnie opracowana w dokumencie. Docelowo przewodnik ten będzie opracowaniem,  który będzie istotnym  narzędziem ułatwiającym firmom przygotowywanie dokumentów kontrolnych oraz wzorców do kontroli jakości.
Konsument ma prawo wiedzieć co kupuje, jaką jakość posiada zakupiony przez niego produkt, czy powiada właściwości o których zapewnia producent, czy jest dla niego wskazany.
 „Naszym zdaniem tylko wspólne działanie z udziałem autorytetów o dorobku naukowym, zapewni opracowanie i wdrożenie skutecznych rozwiązań, na czym zależy wszystkim uczestnikom rynku, w tym również organom państwa”- przekonuje Anna Mossakowska-Ziemniak, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związku Pracodawców.